هنگامی که پوسیدگی از مینا دندان نفوذ کرده و به مرکز دندان که حاوی اعصاب و عروق خونی است می رسد، شما به احتمال زیاد شروع به احساس علائم قابل توجه، مانند حساسیت های جدید و یا رو به افزایش نسبت به غذاهای خاص سرد و گرم و یا به یک غذای به خصوص می کنید. اگر این اتفاق افتاد، بلافاصله یک ویزیت دندان با دندانپزشک خود تعیین کنید، چرا که هر چه به پوسیدگی زودتر رسیدگی شود بهتر است. همچنین حساسیت به سرما و گرم می تواند نشانه ای از مشکلات ناچیز تری، مانند سائیدن دندان ها – که ممکن است فرد آن را به صورت ناخود آگاه انجام دهد، مخصوصا در شب – باشد. و یا نشانه ی این باشد که یکی از پر کردگی های قدیمیتان نیاز به ترمیم دارد. همیشه حساسیت دندان های خود را برای دندانپزشکتان بازگو کنید.