طلایی +

طلایی +

تومان120000/ ماهیانه

پشتیبانی آی تی شرکت ها و سازمان ها

 • پشتیبانی وب سایت
 • به روز رسانی وب سایت
 • مطالب گذاری وب سایت
 • راهنمایی و مشاوره آی تی
 • تخفیف 15 درصدی خدمات شرکت
 • بازدید ماهیانه یک روز به صورت حضوری
 • پاسخگویی24 ساعته
طلایی

طلایی

تومان60000/ ماهیانه

پشتیبانی آی تی شرکت ها و سازمان ها

 • پشتیبانی وب سایت
 • به روز رسانی وب سایت
 • مطالب گذاری وب سایت
 • راهنمایی و مشاوره آی تی
 • تخفیف 10 درصدی خدمات شرکت
 • بازدید درسه ماه یک روز به صورت حضوری
 • پاسخگویی 9 الی 20
نقره ای

نقره ای

تومان30000/ ماهیانه

پشتیبانی آی تی شرکت ها و سازمان ها

 • پشتیبانی وب سایت
 • به روز رسانی وب سایت
 • مطالب گذاری وب سایت
 • راهنمایی و مشاوره آی تی
 • پاسخگویی 9 الی 16
برنزی

برنزی

تومان15000/ ماهیانه

پشتیبانی آی تی شرکت ها و سازمان ها

 • پشتیبانی وب سایت
 • به روز رسانی وب سایت
 • راهنمایی و مشاوره آی تی
 • پاسخگویی 9 الی 14